Polityka prywatności Serwisu QBO.COM.pl

1. Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu internetowego qbo.com.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator serwisu publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jakim dane przekazane przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) Serwisu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Nestor-Budowlany - Marcin Sudoł z siedzibą w Leżajsku 37-300, przy ul. Rzeszowskiej 77, NIP: 8161407596 zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator zapewnia Użytkownikom korzystanie z serwisu w sposób anonimowy, nie wymaga i nie udostępnia możliwości rejestracji Użytkowników w Serwisie. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje zawierające datę, czas wizyty, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dodatkowo Administrator korzysta z rozwiązań stron trzecich (Google Analytics, Facebook Pixel), w celu zamieszczania w Serwisie kodów remarketingowych tych stron, w celu wyświetlania Użytkownikom reklam na podstawie analizy ich działań w Serwisie. Automatyczny dobór reklam w oparciu o wcześniejszą aktywność w Serwisie nie wywołuje skutków prawnych wobec Użytkowników, których dane dotyczą, ani też nie wpływa na te osoby w podobny istotny sposób. 

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może przekazać swoje dane Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:
• prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
• komunikacji za pomocą formularza kontaktowego

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług w Serwisie oraz poza nim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes administratora. W interesie administratora Serwisu jest dostarczanie, ulepszanie swoich produktów i usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

W zakresie kontaktu z Użytkownikiem za pomocą formularza kontaktowego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika wyrażona poprzez skorzystanie z ww. narzędzi. 

4. Udostępnianie danych

Co do zasady Administrator Serwisu nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora co odbywa się zawsze za wyraźną zgodą Użytkownika. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów ścigania lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub praw innych Użytkowników. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu,administrujące Serwisem oraz świadczące usługi IT na rzecz Administratora). W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych. Lista ww. podmiotów znajduje się na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Administrator Serwisu może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystycznedotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

5. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu:

1. Prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia.
3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora Serwisu usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług).
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.
6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy:
• Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
• dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
• przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie, a dane te są możliwe do zidentyfikowania i
powiązania z Użytkownikiem.

6. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora
roszczeń w stosunku do Użytkowników.

7. Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych Użytkownikalub przekazywanych przez Użytkownika automatycznie Pliki cookies używane w Serwisie.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, tak jak robią to prawie wszystkie witryny internetowe. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub telefonie komórkowym podczas przeglądania stron internetowych.
Nasze pliki cookies pomagają nam:
• usprawniać naszą stronę, aby działała zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników,
• zapamiętać ustawienia podczas wizyt Użytkowników i między wizytami,
• poprawiać prędkość i bezpieczeństwo strony,
• umożliwiać udostępnianie stron w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, 
• nieustannie ulepszać naszą stronę internetową dla Ciebie,
• sprawiać, aby nasz marketing był bardziej wydajny.
Nie używamy plików cookies do:
• gromadzenia wszelkich danych osobowych (bez Twojej wyraźnej zgody),
• zbierania jakichkolwiek poufnych informacji (bez Twojej wyraźnej zgody),
• przekazywania danych umożliwiających identyfikację osobom trzecim.
Więcej o stosowanych przez nas plikach cookies:
1. Udzielanie nam zgody na używanie plików cookies.
Jeśli ustawienia twojego oprogramowania (twojej przeglądarki), którego używasz do przeglądania tej strony, są dostosowane tak, aby akceptować pliki cookies, i wchodząc na naszą stronę internetową nie zmienisz tych ustawień, oznacza to, że akceptujesz stosowane przez nas pliki Cookies. Jeśli chcesz usunąć lub nie używać plików cookies z naszej strony, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić poniżej, jednak może to oznaczać, że nasza strona nie będzie działać tak, jak byś tego oczekiwał.

W naszej witrynie stosujemy następujące pliki cookies:
• Pliki cookies funkcji witryny (nasze własne pliki cookies):
używamy plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Mechanizmy naszej strony oparte o pliki cookies to: zapamiętywanie, czy zaakceptowałeś nasze warunki dot. plików cookies i polityki prywatności, zapamiętywanie ustawień językowych,
• Pliki cookies stron trzecich stosowane w naszej witrynie:
nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, obejmuje funkcje dostarczane przez strony trzecie. Typowym przykładem jest np. osadzony w naszej stronie film z YouTube. Nasza strona zawiera następujące pliki cookies stron trzecich:
2. Cookies społecznościowe
Możesz więc łatwo "polubić" lub udostępnić nasze treści na takich stronach jak Facebook i Twitter, a także udostępnić te treści korzystając z przycisków na naszej stronie.
3. Anonimowe pliki cookies dotyczące statystyk odwiedzin
Używamy plików cookies do tworzenia statystyk odwiedzin, takich jak liczba osób, które odwiedziły naszą stronę, rodzaj technologii jakiej używają (np. Mac lub Windows, które pomaga określić, kiedy nasza strona nie działa tak, jak powinna dla poszczególnych technologii), jak długo spędzają czas na stronie, na jakie strony patrzą itp. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę. Te tak zwane programy "analityczne" informują nas również anonimowo, w jaki sposób ludzie trafili na tę stronę (np. z wyszukiwarki lub z Facebooka). 
4. Pliki cookies reklamowe
Pliki cookies są również szeroko stosowane w reklamie online. Ani my, ani reklamodawcy, ani nasi partnerzy reklamowi nie mogą uzyskać danych osobowych umożliwiających identyfikację osoby z plików cookies.
5. Pliki cookies remarketingowe
Możesz zauważyć, że czasami po odwiedzeniu jakiejś strony internetowej widzisz zwiększoną liczbę reklam z odwiedzanej witryny. Dzieje się tak dlatego, że reklamodawcy, w tym my sami płacimy za te reklamy. Technologia umożliwiająca to jest możliwa dlatego, że podczas wizyty możemy umieścić tzw. "plik cookies remarketingowy" w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Korzystamy z tych rozwiązań, aby oferować specjalne oferty lub by zachęcić Cię do powrotu na naszą stronę. Nie martw się, nie jesteśmy w stanie aktywnie skontaktować się z Tobą, ponieważ cały proces jest całkowicie anonimowy. Możesz zrezygnować z tych plików cookies w dowolnym momencie usuwając je ze swojej przeglądarki.
6. Wyłączanie plików cookies
Zazwyczaj można wyłączyć pliki cookies, dostosowując ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować plików cookies (poniżej dowiesz się, jak to zrobić). Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszych i dużej części światowych stron internetowych, ponieważ pliki cookies są standardową częścią większości nowoczesnych witryn internetowych. Możesz także wykorzystać tzw. tryb incognito dostępny w większości przeglądarek internetowych.
Poniżej dowiesz się jak zmienić ustawienia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików Cookies:
• Usuwanie plików Cookies,
• Domyślne blokowanie plików Cookies,
• Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
• Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
• Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”. 

Załącznik nr 1 – lista serwisów zewnętrznych zintegrowanych z Serwisem oraz adresy stron z polityką prywatności tych serwisów

Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partnersites?hl=pl
Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
SmartSupp https://www.smartsupp.com/help/privacy/

Załącznik nr 2 – lista firm z których usług korzysta Rakoczy Stal w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu:


• usługi hostingowe dla Serwisu dostarcza firma:

Zenbox sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 7 
42-200 Częstochowa
NIP: PL949-219-10-21
REGON: 242888558
KRS: 0000414281


• obsługę techniczną i administrację serwisu zapewnia firma:
Krzysztof Sobiecki z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Obrońców Pokoju 3/29,
37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652418681, REGON: 181061231